FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
TEPECİK VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
06/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

 

 "Şirketimizin dün (06.05.2024 Tarihinde) KAP'ta yayımlanan Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Gelir Tablosunda net dönem zararı rakamının önüne eksi (-) işareti konması sehven unutulmuş olup, revize tablo ektedir.

  

   Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."