FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
10 - Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
11 - Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi Üyelerinin Onaylanması,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı