FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılına İlişkin Genel Kurulun Onayına Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011
Peşin
0,2025316
20,25316
10
0,1822784
18,22784
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029
Peşin
0,2025316
20,25316
10
0,1822784
18,22784
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037
Peşin
0,2025316
20,25316
10
0,1822784
18,22784
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029
0
0
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08.05.2024 tarih ve 13 sayılı toplantısında,

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2023 itibariyle oluşan sırasıyla 100.443.616,00 TL ve 138.482.541,07 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 4.000.000,00 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kafein Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf
EK: 2
Profit Distribution Table 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
19.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.950.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
110.380.369
157.270.880,66
4. Vergiler ( - )
6.041.753
14.838.339,59
5. Net Dönem Kârı
104.338.616
142.432.541,07
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.950.000
3.950.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
100.388.616
138.482.541,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
55.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
100.443.616
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
4.000.000
4.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
400.000
400.000
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
95.988.616,01
134.082.541,08
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
33.417,66
0
0,04
0,1822784
18,22784
B Grubu
33.417,66
0
0,04
0,1822784
18,22784
C Grubu
3.533.164,68
0
3,91
0,1822784
18,22784
TOPLAM
3.600.000
0
3,98
0,1822784
18,22784