FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.03.2024
Genel Kurul Tarihi
19.04.2024
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2023 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Denetçinin seçimi.
11 - Kâr Dağıtım Politikası değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.
12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
13 - 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2023 Invitation to the General Assembly.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır..

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
2023 Resolutions.pdf - Tutanak
EK: 3
2023 Hazirun-List of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.