FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
03.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, ESEN, TREESEN00024
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016
0
0
B Grubu, ESEN, TREESEN00024
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 9 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem karı oluşmuş olup, şirketimizin büyüme odaklı stratejileri ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında planlanan yatırım politikaları doğrultusunda ekli Kar Dağıtım Tablosu'nda gösterildiği şekilde 2023 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususlarının 3 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esenboga Elektrik Kar Dagırım Tablosu 2023.pdf
EK: 2
Esenboga Dividend Distribution Table 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
260.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.586.169,35
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
173.045.932
16.937.420,53
4. Vergiler ( - )
-134.213.726
3.618.187,23
5. Net Dönem Kârı
231.444.494
13.319.233,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
665.961,67
665.961,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
230.778.532,33
12.653.271,64
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
230.778.532,33
12.653.271,64
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.950.755,65
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
232.729.287,98
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
230.778.532,33
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem karı 307.259.658 (173.045.932+134.213.726) TL olup, bu tutarın 75.815.164 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 231.444.494 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.