FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
03.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, NATEN, TRENATU00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018
0
0
B Grubu, NATEN, TRENATU00026
0
0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem karı oluşmuş olup, şirketimizin büyüme odaklı stratejileri ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında planlanan yatırım politikaları doğrultusunda ekli Kar Dağıtım Tablosu'nda gösterildiği şekilde 2023 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususlarının 3 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
NATUREL Kar Dagıtım Tablosu 2023.pdf
EK: 2
Naturel Enerji Dividend Distribution Table 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
165.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
8.400.876,73
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
101.570.010
29.726.793,19
4. Vergiler ( - )
-128.256.407
3.958.879,97
5. Net Dönem Kârı
81.182.414
25.767.913,22
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.288.395,66
1.288.395,66
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
79.894.018,34
24.479.517,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
79.894.018,34
24.479.517,56
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
17.219.416,28
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
97.113.434,62
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
0
13.271.394,55
19. Olağanüstü Yedek
79.894.018,34
11.208.123,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem karı 229.826.417 (101.570.010+128.256.407) TL olup, bu tutarın 148.644.003 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 81.182.414 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.