FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin nihai ana ortağı Cementir Holding NV'nin ("Cementir Holding"), 31.03.2024 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları 9.05.2024 tarihinde Cementir Holding internet sitesinde(https://www.cementirholding.com/en/investors/press-releases/first-quarter-2024-consolidated-results) yayımlanmıştır. Şirketimizin, Cementir Holding konsolide finansal tabloları için, Uluslararası Muhasebe Standartları 29("Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama") ve Cementir Holding Konsolide Muhasebe Prensipleri‘ne göre hazırlamış olduğu finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve Türkiye Muhasebe Standartları 29("Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama") hükümleri uygulanmış 31.03.2024 tarihli finansal tablolarımızdaki bilgilerden farklılaşması beklenmektedir.


Şirketimiz tarafından Cementir Holding'e iletilen, bağımsız denetimden geçmemiş, UMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesine tabi tutulmuş ve Cementir Holding Konsolide Muhasebe Prensipleri‘ne göre hazırlanmış mali tablolarına göre 31.03.2024 tarihli Aktif Toplamı 1.693.156.828 TL, Özkaynakları 346.756.596 TL, Duran Varlık Toplamı  747.790.264 TL, Hasılatı 950.084.780 TL, Cari Dönem Zararı 46.619.189 TL'dir. Şirketimizin, SPK'nın finansal raporlama düzenlemelerine göre hazırlanacak bağımsız denetimden geçmemiş 31.03.2024 tarihli finansal tabloları, yasal süresi içerisinde KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.


İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

SALİH TURAL - Finansal Raporlamadan Sorumlu Mali İşler Direktörü

MEHMET CEMALİ DİNÇER - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

BAHRİ HÜSEYİN ZÜHAL - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi