FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUNCO00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUNCO00015
0
0
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 09.05.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 36.154.456,00 TL net dönem karının konsolide finansal tablolarımızda enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşmuş olan 358.127.472,00 TL geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, bakiye kalan 321.973.016,00 TL geçmiş yıl zararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.3.2024 tarih ve 14382 sayılı ilke Kararı uyarınca mevcut emisyon primi ve emisyon primi enflasyon farklarından mahsup edilerek kapatılmasının,

Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 62.707.618,46 TL net dönem karının Vergi Usul Kanunu'na göre yapılan enflasyon düzenlemesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararlarından mahsubu, kalan zarar bakiyesinin de Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında özsermaye olumlu farkları ile kapatılmasının,

yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine mevcudun oybirliğiyle ile karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
175.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.788.224
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
157.830.806
62.707.618
4. Vergiler ( - )
121.676.350
0
5. Net Dönem Kârı
36.154.456
62.707.618
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
358.127.472
385.294.746
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-321.973.016
-322.587.128
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
7.279.560
4.255.500
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-314.693.456
-318.331.628
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
-321.973.016
-322.587.128
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0