FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.05.2024
Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması,
6 - 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7 - 2023 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulunca 2024 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2023 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
15 - Dilek ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarih ve 44 sayılı kararı ile 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye - İstanbul adresinde yapılmasına karar verimiştir.

Şirketimizin 13 Haziran 2024 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır