FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance AG)
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 10.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esasları çerçevesinde ve Şirketimiz Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance AG) ile sözleşme imzalanmasına ve konunun ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.