FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ADESE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin %35, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin %65 pay sahibi olduğu Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin yönetim kurulu 10.05.2024 tarih ve 06 sayılı kararıyla;

"Şirketimizin, II-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 18'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, bu kapsamda kayıtlı sermaye tavanının 15.400.000.000 TL (OnbeşmilyardörtyüzmilyonTürk Lirası) olarak belirlenmesine, Kanun'un 48'inci ve 49'uncu maddeleri ile III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde düzenlenen dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tüm başvuruların yapılmasına,

Şirketimizin esas sözleşmesinin, esas sözleşme tadil tasarısına uygun olarak, Kanun, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği, III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir."

10.05.2024 tarihi itibarıyla Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.