FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuz 13.05.2024 (bugün) tarihli toplantısında;
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

İCRA KURULU
Burak Kuyan – Başkan
Zeki Onur Aytekin – Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Üye
Mehmet Ali Gürpınar – İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye
Özlen Ertuğrul Cendere – Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye

  • Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
  • Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan

Ozan Korkmaz – Üye


KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ

Ozan Korkmaz – Başkan

Hüseyin Faik Açıkalın – Üye

Halide Müge Yücel – Üye

  • Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 
Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan
Bora Yalınay – Üye
Neslihan Sadıkoğlu – Üye

  • 2024 hesap döneminde Şirketimizin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkil edilmesine,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ 
Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan
Neslihan Sadıkoğlu – Üye
Halide Müge Yücel – Üye
Mehmet Ali Gürpınar – Üye

YATIRIM KOMİTESİ
Çağlar Göğüş – Başkan
Burak Kuyan – Üye
Bora Yalınay – Üye
Zeki Onur Aytekin – Üye
Mehmet Ali Gürpınar – Üye

  • İcra Kurulu, komite başkanları ve üyelerine işbu görevleri sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.