FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin hakim ortağı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş'nin (Kuveyt Türk) 31 Mart 2024  dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 13 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Kuveyt Türk'ün internet sitesinde ilan edilmiştir. Her ne kadar şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü kılınmış olsa da hakim ortağımız Kuveyt Türk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı uyarınca, 31.03.2024 tarihli finansal tablolarını enflasyon muhasebesine tabi tutmakla yükümlü değildir. Bu nedenle Kuveyt Türk tarafından açıklanan 31.03.2024 tarihli konsolide finansal tablolara dahil edilen şirketimize ait finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış durumdadır. Kuveyt Türk'ün finansal tablolarında yer alan;

  

 a-     Solo rapor 1.8.2 nolu ve konsolide rapor için 1.8.2 nolu "Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler" dipnotunda yer alan 281.504 Bin TL aktif toplamı, 232.594 Bin TL özkaynak, 693 Bin TL Sabit varlık toplamı, 9.131 Bin TL kar payı gelirleri, 4.705 Bin TL menkul kıymet gelirleri, 8.339 Bin TL Cari dönem karı, 1.548 Bin TL Önceki Dönem Kar / Zararı tutarında TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi uygulaması sonrasında değişiklik beklendiğini,

b-     Şirketimizin ara dönem mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği yasal süre içerisinde yayınlayacağını,

c-      İşbu açıklama Kurul'un 25.01.2024 tarih 2024/6 sayılı Bülteni'yle duyurulan 25.01.2024 tarih 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

  

Körfez GYO A.Ş

  

Sabahattin BİRDAL                       Ufuk GÜNER

Bağımsız YK Üyesi                        Genel Müdür