FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'in %83,75 payla dolaylı ana hissedarı Prysmian SPA Borsa İtaliana  hisse senedi piyasasına PRY kısa koduyla kotedir. Prysmian SPA ,İtalya ilgili regülasyonları uyarınca; 01.01.2024 - 31.03.2024 tarihli hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporu 09 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. Dolaylı Ana ortak Prysmian SPA Finansal Rapor sonuçlarına https://www.prysmian.com/en/investors/results-centre adresinden ulaşabilirsiniz.

  

Sermaye Piyasası Kurulu, payları işlem gören şirketlerin 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına ve yıllık finansal raporların kamuya ilanı için 10 hafta, ilk iki ara dönem finansal raporların kamuya ilanı için 6 hafta ilave süre verilmesine ilişkin hususları içeren 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul Kararı kamuya duyurmuştur. 

  

İlgili karar ve İtalya ilgili regülasyonları mevzuatındaki finansal raporlama tarihlerine ilişkin farklı yükümlülükler nedeniyle II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 12/A maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketimiz finansal sonuçlarının ana ortaklığı ile aynı anda veya daha önce açıklanması mümkün olamamıştır. 

  

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 12/A maddesinin dördüncü fıkrası ve ilgili maddenin SPK Karar Organı'nın 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı ile belirlenen şartlar uyarınca işbu Özel Durum Açıklaması yapılmaktadır.

  

 i) Dolaylık Ana ortaklık Prysmian SPA tarafından 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin finansal sonuçları Şirketimizi de kapsamaktadır. ii) Ancak; Dolaylı Ana Ortak tarafından yayınlanan Finansal Raporlarında Şirketimizi ilgilendiren bilgiler ile, 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen ek süre içerisinde Şirketimizce daha sonra kamuya duyurulacak "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümlerini uygun olarak hazırlanacak tam set finansal raporlar arasında, başta aşağıdaki nedenler olmak üzere bazı teknik farklılıklar oluşması muhtemeldir. 

  

· Ana Ortak raporlama prensipleri uyarınca konsolidasyona dahil olan grup şirketlerindeki farklar

  

 · IFRS ve SPK ile ilgili mevzuat uyarınca; endeks oranındaki farklar 

  

· IFRS ve SPK ile ilgili mevzuat uyarınca; değerleme farklılıkları 

  

· TMS 29 uyarınca; enflasyon muhasebesi uygulamalarındaki farklılıklar 

  

Yukarıdaki bilgiler; Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1. Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK Karar Organı'nın 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararına uygun olarak hazırlanmış olup ilgili bilgilerin; 

  

a-) Tarafımızca incelendiğini, 

  

b-) Gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

  

c-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan açıklamanın gerçeği dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

  

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 

  

Pay Sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

  

Saygılarımızla,

  

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.