FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

13 Mart 2024 ve 22 Mart 2024 tarihlerinde kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerine ilişkin değişiklik, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Şirketimiz Olağan Genel Kurulu tarafından onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.


Son değişiklikleri içeren güncel esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3
09/05/2024
10/05/2024
11079
6
09/05/2024
10/05/2024
11079