FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Yapılamayacağı Hususunda 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
13.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CONSE, TRECONS00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CONSE, TRECONS00019
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Karı ve 190.663.004,-TL Geçmiş Yıllar Zararları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali tablolara göre 52.824.506,04 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 249.155.441,58 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Consus Enerji Kâr Payı Dağıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
385.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-59.142.992
-52.824.506,04
4. Vergiler ( - )
268.575.477
0
5. Net Dönem Kârı
209.432.485
-52.824.506,04
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-190.663.004
-249.155.441,58
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
18.769.481
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
18.769.481
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
647.740
191.074
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
19.417.221
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
18.769.481
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0