FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından Denetim Komitesinin görüşü dikkate alınarak, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet döneminin yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Apt. N14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 ticaret sicil numarası ile ve Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 vergi numarası ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSIS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Genel Kurul'un onayına bağlı olarak kendileri ile bu yönde bağımsız denetim sözleşmesi akdedilmesine, söz konusu sözleşmenin imzalanması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.