FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

13 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2024 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Başkanı (CEO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Bu karara istinaden Şirket'in 2024 yılına ait beklentileri aşağıda yer almaktadır;

Satış Artışı%75 (+-5)
FVAÖK Marjı%7,5 - %8,0
Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı%3,0 - %3,5

Açıklanan beklentiler, TMS 29 Enflasyon Muhasebesi etkisini içermemektedir. 2024 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermektedir.  


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.