FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
08.02.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
2023 yılında yaşanan elim deprem felaketi sonrasında Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 08.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. sermayesinin % 0,85'ini temsil eden toplam 850.316 TL nominal değerli AZTEK payı şirketimizce geri alınmıştı.
 
Pay geri alım programı dahilinde 19.053.382 TL toplam maliyetle alınan 850.316 TL nominal değerdeki AZTEK paylarının Borsa İstanbul'da yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı 14.05.2024 tarihinde pay başına 88,70 TL fiyatla gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen kazanç tutarı hesaplamasında enflasyonlu maliyet rakamı dikkate alınmıştır. 
 
Satıştan elde edilen 75.423.029,20 TL şirketin büyüme planlarına yönelik işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu işlemle birlikte şirketimizin 14.05.2024 tarihi itibariyle Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
AZTEK
14/05/2024
850.316
% 0,85
88,7
% 0
42.972.720,55
-