FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Genel Kuruluna Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010
0
0
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.05.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından denetlenen, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 10.742.007 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Zararı" oluşmuştur. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2023 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Söktaş Tekstil Kar Dağıtım Teklifi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
222.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
16.540.868,61
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-138.972.622
-161.627.781,67
4. Vergiler ( - )
113.349.442
0
5. Net Dönem Kârı
-10.742.007
-161.627.781,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
1.381.423.700
510.386.942,39
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar