FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (14.05.2024)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
PEGYO
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Ekrem Korkmaz ve Erdin Özel (müteselsilen)
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
20021
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
28.04.2024
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
30.04.2024
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
14.05.2024
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
Hamiline
Değil
-
10,3516
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
30.04.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
02.05.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
03.05.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
06.05.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
07.05.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
08.05.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
09.05.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
10.05.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
13.05.2024
0
0
0
0
0
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
14.05.2024
0
0
0
0
0
Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi
Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
0
0
0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak suretiyle Pera Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesini teminen, esas sözleşmesinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen izin sonrası, II-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 44'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuran esas sözleşme değişikliğinin 28.04.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesi nedeniyle, Tebliğ'in 44'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket genel kurul toplantısında gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliğine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payları satın almak üzere yönetim kurulu başkanı Ekrem Korkmaz ve yönetim kurulu başkan vekili Erdin Özel tarafından müteselsilen sorumlu olarak pay alım teklifi yapılmaktadır. Pay alım teklifi fiyatı, SPK'nın 14.03.2024 tarihinde yayınlanan 2024/15 no'lu bülteninde ilan edildiği üzere, Tebliğ'in 44'üncü maddesi hükmü çerçevesinde statüden çıkma hakkındaki yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki otuz günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamasından yüksek olanı dikkate alınarak pay başına 8,164820 TL olarak belirlenmiş ve SPK'nın konuya ilişkin kararı çerçevesinde söz konusu fiyata, Tebliğ'in 17'nci maddesinin birinci fıkrası hükmü dikkate alınarak 10.12.2023 tarihinden sonraki her gün için yıllık Türk Lirası Gecelik Referans Faiz oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanan faiz tutarının eklenmesi sonucu pay başına 10,3516 bulunmuştur. Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.peragyo.com.tr kurumsal internet sitesinde ve pay alım teklifine aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 30.04.2024 Salı günü saat 09:00'da başlayacak, 14.05.2024 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir. Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu'nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Tera Yatırım'ın 0212 365 10 00 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip operasyon@terayatirim.com gönderimlerde 0212 290 69 95 no'lu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 290 69 95 no'lu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.
Ek Açıklamalar

14.05.2024 (Salı) itibarıyla pay alım bilgileri yukarıdaki "Günlük Pay Alım Bilgileri" tablosunda yer almaktadır. 30.04.2024 – 14.05.2024 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi 14.05.2024 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PEGYO Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf
EK: 2
PEGYO Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf