FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs  Tarhli kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Şirketimize gönderdiği 14.12.2023 tarih ve 815567 sayılı yazısı gereğince; Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 3'üncü maddesine, 19'ncu bendin eklenmesi ile  Şirket Ana Sözleşmesinin 3'ncü maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, Ana Sözleşmenin 20'nci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumlar nezdindeki müracaatların olumlu sonuçlanması durumunda  Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.