FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Düzeltme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kar Payı Dağıtım tutarlarında değişiklik yapılmamış olup,kar dağıtım tablosunda sehven girilen bazı kayıtlar düzeltilmiştir.
Karar Tarihi
14.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
10.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
A,B Grubu paylar Tüzel Kişi payları olduğundan stopaj kesintisi yapılmamaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
A,B Grubu paylar Tüzel Kişi payları olduğundan stopaj kesintisi yapılmamaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00011
Peşin
2,2000000
220
0
2,2000000
220
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00029
Peşin
2,2000000
220
0
2,2000000
220
C Grubu, BASGZ, TREBSGZ00037
Peşin
2,2000000
220
10
1,9800000
198
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00011
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00029
0
0
C Grubu, BASGZ, TREBSGZ00037
0
0
Ek Açıklamalar

Kar Payı ödeme tarihi 10.06.2024 Tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosuv1.docx.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
700.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
140.000.000
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
3.899.067.802
2.072.546.318,97
4. Vergiler ( - )
0
627.317.557,52
5. Net Dönem Kârı
3.899.067.802
1.445.228.761,45
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
192.655.837
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.706.411.965
1.445.228.761,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
315.000.000
315.000.000
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
3.391.411.965
1.130.228.761,45
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
20.500.000
20.500.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.411.911.965
1.150.728.761,45
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
35.000.000
35.000.000
* Nakit
35.000.000
35.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
1.269.205.885,31
1.269.205.885,31
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
141.022.876,15
141.022.876,15
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
550.794.114,7
550.794.114,7
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.200.000
0
2,2
2,2
220
B Grubu
2.200.000
0
2,2
2,2
220
C Grubu
1.535.600.000
0
1,98
1,98
220
TOPLAM
1.540.000.000
0
2,2
2,2
220
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

2023 yılı dönem karından dağıtılacak olan 1.855.000.000 TL nakit temettünün 315.000.000 TL'lik kısmı 2023 kar payı avansı olarak 13.10.2023 tarihinde dağıtılmıştır. Kalan 1.540.000.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı oranı net %220'dır. Kar payı avansı dahil 2023 yılı karından 1 TL nominal değerli hisseye eden kar payı oranı ise net %265'tir. 13.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtılan kar payı avansına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.

(*) Tutar ödenmiş sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 13.787.080.179,24 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(**) Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplamda 1.697.064.814,42 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(***) VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 2.026.950.885 TL cari yıl ve geçmiş yıl karının içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabı 2.727.249.491 TL negatif bakiye vermekte olup, azalışı karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.