FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Saati
09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TİRE
Adres
İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi,
4 - Dilek ve Temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı İmtiyazlı Genel Kurul Çağrısı-Dinamik Isı.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Mahmurcan Aslı AKDAŞ'ı, Oy Toplama Memuru olarak Burcu DAYLAR'ı görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir. Şirket'in 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday olarak 39172952480 TC Kimlik numaralı Metin AKDAŞ'ın, 16976491070 TC Kimlik numaralı Göksel GÜRPINAR'ın, gösterilmelerine katılan hissedarların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 09.25'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Dinamik Isı 2023 Yılı İmtiyazlı Özel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Dinamik Isı 2023 Yılı İmtiyazlı Özel Kurul Toplantı Tutanağı_24.04.2024.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

24.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar 26.04.2024 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 26.04.2024 tarih ve 11070 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.