FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 200.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 41.750.000,-TL'den 55.750.000,-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 14.000.000,-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 31 Aralık 2023 tarihi itibarı ile düzenlenmiş olan raporumuz ekte verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.