FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz hakim ortağı Şekerbank T.A.Ş.'nin 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 16.05.2024  tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şekerbank T.A.Ş.'nin kurumsal internet sitesinde  kamuya açıklanmıştır. 

  

Şekerbank T.A.Ş.'nin söz konusu konsolide finansal tabloları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı çerçevesinde, enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın ilgili BDDK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

  

Bu kapsamda her ne kadar Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü olsa da, hakim ortağımız Şekerbank T.A.Ş. tarafından kamuya açıklanan 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait konsolide finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait finansal bilgiler, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir.

  

Buna göre, Şekerbank T.A.Ş. tarafından açıklanan konsolide finansal tablolarda Şirketimiz yıl sonu  sonuçlarına ilişkin yer verilen, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış tutarlar olan 1.748.652 Bin TL Aktif Toplamı, 750.992 Bin TL Özkaynak Toplamı, 186.844 Bin TL Sabit  Varlık Toplamı, 105.628 Bin TL Faiz Gelirleri,  54.737  Bin TL Cari Dönem Karı, 8.490 Bin TL Önceki Dönem Kar  tutarları ile Şirketimizin  28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı SPK Kurul kararında belirlenen ek süre içerisinde enflasyon muhasebesine tabi tutularak hazırlanacak ve kamuya açıklanacak finansal raporlarında yer alacak tutarlar arasında başta  enflasyon muhasebesi ve konsolidasyon uygulamaları kaynaklı olmak üzere fark oluşması beklenmektedir.

  

Şirketimizin SPK düzenlemelerine göre hazırlanacak bağımsız denetimden geçmemiş 31.03.2024 dönemi finansal raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacak ve  https://www.sekeryatirim.com.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

  

İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Haftalık Bülteni ile duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ramazan ÖZNACAROsman GÖKTAN
Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür