FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/04
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

KARAR TARİHİ:      16/05/2024

  

KARAR SAYISI :       2024/04

  
 
  
 
  
SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN

  
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCE

  
SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

 

  

 

  

a)     Şirketimizin UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış 31 Mart 2024 dönemine ait finansal tabloları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

 

  

b)    Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sözkonusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

c)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış sözkonusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

  

 

  

beyan ederiz.

  

Saygılarımızla

  

 

  

 

  

                  PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.

  

 

  

Yönetim Kurulu

  

 

  

Fabrice BOURDEIX                                                                  Anne-Marie Montlouis KTIFA

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                               

  

 

  

  Nassir GHROUS                                                                                    Ali YILDIZ

  

 

  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

                                                                                  

  

 

  

 

  

 

   Derya HATİBOĞLU                                                                                 Sezin ÜNLÜDOĞAN