FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması" başlıklı 16. maddesinin 3. fıkrasında;
 
"Pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar." ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan madde ve II-16.2 nolu "Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ" (Tebliğ) kapsamında;

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. 2023 yılı hesap dönemi itibari ile bu şartları sağlamaktadır. 

Ayrıca ilgili Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca bu Tebliğ kapsamına giren anonim ortaklıkların, şartların sağlandığının kesinleşmesinden itibaren on iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmalarının zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda ilgili kanun ve tebliğ maddeleri gereğince bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., halka açık ortaklık statüsü kazanılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu gerçekleştirmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.