FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SEKFK, TRESKFK00016
50.000.000
50.000.000,000
100,00000
SEKFK, TRESKFK00016
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
50.000.000
50.000.000,000
100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
09.05.2024
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL)
50.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
25.03.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
25.04.2024
SPK Başvuru Tarihi
25.03.2024
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.04.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
13.05.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
10.05.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
16.05.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesi ekte yer aldığı yeni şekliyle T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 17.05.2024 tarih ve 11084 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2
İhraç Belgesi_.pdf
EK: 3
06_05_2024 tarih ve E-29833736-105_01_01_01-53447.pdf
EK: 4
Esas Sözleşme Değişiklik Ticaret Sicil Gazetesi.pdf