FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artırımımız SPK Tarafından Onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
140.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRKO, TREBRKO00019
120.000.000
20.000.000
16,66666
BRKO, TREBRKO00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
120.000.000
20.000.000,000
16,66666
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Nurhan OKALİN
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
09.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
08.03.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
19.03.2024
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
16.05.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Tahsisli Sermaye Artırımımız SPK Tarafından Onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.05.2024 tarihinde yayınlanan 2024/25 sayılı SPK bülteninde Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı onaylanmış olup, artırım ile ilgili olarak SPK tarafından yapılan açıklama şu şekildedir.

SPK Açıklaması;

3. a) Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 120.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Nurhan OKALİN'e tahsisli olarak satılmak suretiyle 20.000.000 TL nominal tutarda artırılarak 140.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; 1 TL nominal değere denk payların satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Nurhan OKALİN tarafından verilen taahhüt kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağı ve bu payların Borsa'da satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulamayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da payları alanların bu sınırlamalara tabi olacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bilgi verilmesine karar verilmiştir

Kamuoyuna duyurulur.

Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili daha önce yapılan açıklamamız aşağıdaki gibidir.


Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı İle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olup,

Kamuoyuna sagıyla duyurulur.


Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili daha önce yapılan açıklamamız aşağıdaki gibidir.


Şirketimizin Kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçların tasfiyesi amacıyla 7.11.2023 tarihinde başlattığı tahsisli sermaye artırım süreci 23.01.2024 tarihinde iptal edilmiş olup;

Yeni başlatılan süreçte tahsisli sermaye artırım miktarı ve kurum değişikliği yapılarak daha önce 8.000.000.- TL olarak başlatılan ve iptal edilen sürecin ardından, Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılmasına karar verilerek, yeni bir süreç başlatılmıştır.

Alınan tahsisli sermaye artırımı kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan Esas sözleşme 6. Madde tadilimiz SPK tarafından onaylanmış ve ön izin alınmış olup, bu gelişme 12.02.2024 tarihinde KAP aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Tahsisli sermaye artırım sürecimiz ile ilgili olarak yönetim kurulumuzun aldığı karar kapsamında,

" Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 100.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Barbaros Mah. Kardelen Sk. Stargate Konutları Sitesi B4 Blok No:3C İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresinde mukim ************ T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulmasına karar verilmiştir."

Kamuoyunun bilgisine sunulur.