FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Kar Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017
0
0
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.04.2024 tarihli toplantısında ,Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'ncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 29.944.133.-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 29.262.675,38 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 13.629.152,31 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra,12.947.694,69 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 2023 yılı karından kar dağıtımı yapılmamasına,

-"Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 12.947.694,69 TL tutarındaki karın olağanüstü yedeklere eklenmesine,


söz konusu hususların 17.05.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Şirketimiz 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2024 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmış ve 2023 yılı karından kar dağıtılmaamsına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Manas Kar Dagıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
82.764.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.456.483,16
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
39.401.120
20.853.060,93
4. Vergiler ( - )
9.456.987
7.223.908,62
5. Net Dönem Kârı
29.944.133
13.629.152,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
681.457,62
681.547,62
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
29.262.675,38
12.947.694,69
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
29.262.675,38
12.947.694,69
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
29.262.675,38
12.947.694,69
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
12.947.694,69
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.04.2024 tarihli toplantısında ,Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'ncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 29.944.133.-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 29.262.675,38 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 13.629.152,31 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra,12.947.694,69 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 2023 yılı karından kar dağıtımı yapılmamasına,

-"Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 12.947.694,69 TL tutarındaki karın olağanüstü yedeklere eklenmesine,


söz konusu hususların 17.05.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.