FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 17.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında,

Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süreyle Ahmet Reşat GÖRÜR, Hüseyin ÇELİK, Ayşe Aslı GÖRÜR, Aynur KONURALP, İbrahim KAPUSUZ seçilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir. 

a-) Kurumsal Yönetim Komitesi

Aynur KONURALP (Başkan)

İbrahim KAPUSUZ  (Üye)

Emel KOÇAK (Üye) 

b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi 

 İbrahim KAPUSUZ  (Başkan)

Aynur KONURALP (Üye)

c-) Denetimden Sorumlu Komite

İbrahim KAPUSUZ  (Başkan)

Aynur KONURALP (Üye)