FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
28.05.1987
Türkiye
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar
Tahvil (yurtdışı)
13.05.2014
İrlanda
Irish Stock Exchange
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı)
21.06.2017
İrlanda
Irish Stock Exchange
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı)
14.03.2019
İrlanda
Irish Stock Exchange
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı)
22.01.2020
İrlanda
Irish Stock Exchange
Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı)
22.01.2021
İrlanda
Irish Stock Exchange
Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı)
17.01.2024
İrlanda
Irish Stock Exchange
Euronext Dublin
Sürdürülebilir Tahvil (yurtdışı)
13.09.2023
İrlanda
Irish Stock Exchange
Euronext Dublin
Sürdürülebilir Tahvil (yurtdışı)
27.03.2024
İrlanda
Irish Stock Exchange
Euronext Dublin
Yeşil Tahvil (yurtdışı)
27.03.2024
İrlanda
Irish Stock Exchange
Euronext Dublin
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı)
04.04.2024
İrlanda
Irish Stock Exchange
Euronext Dublin
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi)
08.07.2019
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi)
07.10.2019
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtiçi)
23.02.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
01.03.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
05.03.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
12.03.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
19.03.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
22.03.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
01.04.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
09.04.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
24.04.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
07.05.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
14.05.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
21.05.2024
Türkiye
Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası
Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
İhraç Tavan Tutarı
Para Birimi
Yurtiçi/Yurtdışı
İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi
İhraç Tavanı Bitiş Tarihi
Satış Yöntemi
Varsa Fon Kullanıcısı
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
5.000.000.000,00
TRY
Yurtiçi
14.12.2023
14.12.2024
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya Tahvil
50.000.000.000,00
TRY
Yurtiçi
18.12.2023
18.12.2024
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı
5.000.000.000,00
TRY
Yurtiçi
16.02.2024
16.02.2025
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil-Bono-Sermaye Benzeri Tahvil
7.000.000.000,00
USD
Yurtdışı
18.04.2024
18.04.2025
Yurtdışı Satış