FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03 Mayıs 2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Şubat 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Madde 5 (Şirketin Süresi),Madde 7 (Yönetim Kurulu), Madde 9 (Şirketin Genel Kurulu) maddelerinde değişiklik yapılabilmesi için gerçekleştirdiğimiz tadil başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2024 tarihli yazısıyla onaylanmış ve Ticaret Bakanlığı başvurusu ise Bakanlığın 24 Nisan 2024 tarihli yazısıyla olumlu sonuçlanmıştı.

Şirketimizin 03 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Maddeleri, Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2024 tarih 11084 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil edilmiştir.Esas Sözleşmemizin son hali PDF olarak ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

  

 
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 5 (Şirketin Süresi)
17/05/2024
17/05/2024
11084
Madde 7 (Yönetim Kurulu)
17/05/2024
17/05/2024
11084
Madde 9 (Şirketin Genel Kurulu)
17/05/2024
17/05/2024
11084