FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, EUREN, TREEURN00030
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014
0
0
C Grubu, EUREN, TREEURN00030
0
0
Ek Açıklamalar

-

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
760.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
132.980.486
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
541.908.942
665.802.075
4. Vergiler ( - )
-94.192.442
17.667.742
5. Net Dönem Kârı
636.101.384
648.134.334
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
8.150
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
32.406.309
32.406.309
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
603.695.075
615.719.874
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.468.250
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
605.163.325
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi HATİPOĞLU başkanlığında şirket merkezinde toplanarak kar dağıtımı ile ilgili olarak, Olağan Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu teklifi aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır. Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 615.719.874 TL. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 605.163.325 TL. net dönem karı ile sonuçlanmıştır. Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; Şirketimizin yüksek tutarlı yatırım döneminde olması ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi , finansman ve yatırım politikaları ile Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 13.06.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.