FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
BOSSA T.A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
BOSSA T.A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin geri almış olduğu 23.296.677 adet Bossa paylarından 6.000.000 adedi, 17.05.2024 tarihinde 14,11 TL fiyat ile Özel Emir Blok Satış Yöntemi kullanılarak Kurumsal Yabancı Yatırımcılara satılmıştır. Hisse satışından elde edilen fon, yeni yapılacak Güneş Enerjisi Sistemi  (GES) yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır.

  

Yapılan satış işlemi neticesinde, geri alınmış payların sermayeye oranı %2,66 seviyesindedir.

  

Mevcut geri alım programımız halen yürürlüktedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOSSA
17/05/2024
6.000.000
% 0,92
14,11
% 2,66
80.697.103
Yoktur.