FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2024, 22.02.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

21.02.2024 ve 22.02.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Zorlu Yenilenebilir") bir kısım paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde inceleme süreci devam eden İzahname onayı başvurumuz, Zorlu Yenilenebilir'in 17.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Zorlu Yenilenebilir çıkarılmış sermayesinin 2.695.000.000,00 TL'den 3.020.000.000,00 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 325.000.000,00 TL nominal değerli 325.000.000 adet B grubu pay ile Şirketimizin aynı tarihli yönetim kurulu kararı ile Zorlu Yenilenebilir sermayesinde sahip olduğumuz 275.000.000,00 TL nominal değerli 275.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 600.000.000,00 TL nominal değerli 600.000.000 adet B grubu paylarının halka arzı olarak güncellenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.