FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
17 Mayıs 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
5 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 03.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan geri alım programının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Suwen_31.12.2023_BD_TR.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4
Faaliyet Raporu 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

17 Mayıs 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan GK - Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2023 Olağan GK- Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

17 Mayıs 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.