FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Taşınmaz Satışı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
20.05.2024 Tarihli 2024/09 Sayılı Karar
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/05/2024
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
-
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
-
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  20.05.2024 tarih ve 2024/09 sayılı toplantısında, yeni proje geliştirilecek arsa alımlarına ilişkin yatırımlar kapsamında, Şirketimizin T.C Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak olan "arsa satış yöntemiyle özelleştirme ihalelerine" katılım sağlanmasına karar verilmiştir.İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İhale Konusu Taşınmazlar                                                                         İhale Tarihi 

İzmir/Urla/Kalabak 4706 ada 3 parsel numaralı 20.310,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapılar (bir bütün halinde)

22.05.2024

İzmir/Urla/Kalabak 4539 ada 1 parsel numaralı 3.969,91 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3/4 hissesi

22.05.2024