FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Büyükdere Cad. No: 3-4, 4. Levent, Kâğıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
5 - 2023 yılı hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.
8 - 2023 yılına ilişkin kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulunun Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun sunulması.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilekler, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Graintürk Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Graınturk Davet ve Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ

12.06.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanı seçimi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,

5. 2023 yılı hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.

8. 2023 yılına ilişkin kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin genel kurulun onayına sunulması.

9. Yönetim Kurulunun Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun sunulması.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15. Dilekler, temenniler ve kapanış.