FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
15.05.2024
Genel Kurul Tarihi
11.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
MERKEZEFENDİ
Adres
Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
7 - 2023 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
8 - 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi
9 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması
10 - Yönetim Kurulu görev süresinin 28.05.2024 tarihinde sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu üye seçimi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10, 16.1., 4.6.2. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayı kararı ile kabul edilen "Kar Payı Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" nın okunarak bilgi edinilmesi ve görüşülmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
15 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
16 - 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
17 - 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması
19 - 07.12.2023 tarihli ve 2023/52 Numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen sermaye artırımı kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında bilgi verilmesi
20 - 25.12.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı gereklerine uygun olarak revizyon edilen halinin okunması ve onaylanması
21 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023_ÇATES_Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
CATES_2023 Genel Kurul Toplantı_Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
CATES_2023_Ordinary_General_Assembly_Information_Document_en.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
CATES_2023 Annual General Assembly Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 11 Haziran 2024 Salı günü saat 10:00'da Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli adresinde gerçekleşecek 2023 Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, Denizli İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni, Toplantı Gündemi, Vekaletname Örneği ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.cates.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul" sekmesinde yer alan "2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.