FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Dönem Karı/Zararı Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
15.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECATS00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, CATES, TRECATS00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECATS00023
0
0
B Grubu, CATES, TRECATS00015
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"),, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("Kâr Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat ile 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Şirket Kar Dağıtım Politikası kapsamında,

2023 yılında elde edilen faaliyet karının, Şirketin finansal yükümlülükleri ve işletme sermayesinde kullanılmasına; bu nedenle kar payı dağıtılmamasına bu durumun 2023 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
165.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.010.575.963
457.232.341
4. Vergiler ( - )
-510.864.321
122.165.700
5. Net Dönem Kârı
1.521.440.284
335.066.641
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.521.440.284
335.066.641
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirket'in yasal kayıtlarında yer alan olağanüstü yedekler, geçmiş yıl zararlarını karşılamaktadır. Bu sebeple ilgili tutar yukarıdaki tabloda ayrıca gösterilmemiştir.