FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Karının Kullanım Şekli İle İlgili Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
20.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETATL00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, TATEN, TRETATL00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETATL00014
0
0
B Grubu, TATEN, TRETATL00022
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2024 tarih 2024/8 nolu kararı ile,


Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu Finansal Tablolar ile Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 591.864.456 TL Ana ortaklığa ait cari dönem net karı, VUK kayıtlarına göre ise, -498.717.749,48 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülmüştür.

TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolar cari dönem net karının bulunmasına rağmen VUK kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan zarar nedeniyle dağıtılabilir karara ulaşılamadığı görülmüş olup buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 28/03/2023 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.


20 Mayıs 2024 Pazartesi

20 Mayıs 2024 Tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,

591.864.456 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre -498.717.749,48 TL dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Dividend Distribution table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
280.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
301.901.464
-498.717.749,48
4. Vergiler ( - )
-289.962.992
0
5. Net Dönem Kârı
591.864.456
-498.717.749,48
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
591.864.456
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.