FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul'a Yapılacak Teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, TUREX, TRETURX00045
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037
0
0
D Grubu, TUREX, TRETURX00045
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 468.315.000 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 51.072.283,39 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2023 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 51.072.283,39 TL net dönem karından 2.553.614,17 TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 48.518.669,22 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
108.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.448.944,43
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
515.067.000
69.442.724,53
4. Vergiler ( - )
46.752.000
18.370.441,14
5. Net Dönem Kârı
468.315.000
51.072.283,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.553.614,17
2.553.614,17
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
465.761.385,83
48.518.669,22
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
465.761.385,83
48.518.669,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları