FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimiz Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre DÜZENLENMEMİŞTİR.


Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.


Saygılarımızla,