FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50 Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 2 Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
2 - 2- 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın (EK-2) görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması (EK-3),
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2023 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın (EK-4) Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi
16 - 16- Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
ATAKEY 2023 Ordinary General Assembly Invitation Text.pdf - İlan Metni
EK: 3
2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4
ATAKEY 2023 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 20 Mayıs 2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 10:00'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 2 Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem, vekaletname formu, kar dağıtım politikası, kar dağıtım teklifi ve pay geri alim programını içeren Genel Kurul Toplantı Daveti metni ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.