FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21/05/2024 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

1- SPK tebliğleri kapsamında oluşturulan ve belirlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren komitelerimizin aşağıdaki üye sayısı ve belirtilen üyeler ile faaliyetlerine devam etmesine;

a.     Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ahmet Kemal Köprülü'nün ve üyeliğe Sn. Adil İlter Turan'ın getirilmesine,

b.     Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ahmet Kemal Köprülü'nün, üyeliklere Sn. Özgür Burak Akkol ve Sn. Ali Kemal Bak'ın  getirilmesine,

c.     Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Adil İlter Turan'ın ve üyeliğe Sn.Kenan Yılmaz‘ın getirilmesine,

                                                karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.