FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Dağıtım Teklifi Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
6 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
1. Taksit
0,6136818
61,36818
10
0,5523136
55,23136
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
2. Taksit
0,6136818
61,36818
10
0,5523136
55,23136
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
3. Taksit
0,6136818
61,36818
10
0,5523136
55,23136
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
4. Taksit
0,6136818
61,36818
10
0,5523136
55,23136
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
5. Taksit
0,6136818
61,36818
10
0,5523136
55,23136
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
6. Taksit
0,6136818
61,36818
10
0,5523136
55,23136
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
TOPLAM
3,6820908
368,20908
10
3,3138816
331,38816
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
1. Taksit
0,6135536
61,35536
10
0,5521982
55,21982
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
2. Taksit
0,6135536
61,35536
10
0,5521982
55,21982
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
3. Taksit
0,6135536
61,35536
10
0,5521982
55,21982
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
4. Taksit
0,6135536
61,35536
10
0,5521982
55,21982
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
5. Taksit
0,6135536
61,35536
10
0,5521982
55,21982
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
6. Taksit
0,6135536
61,35536
10
0,5521982
55,21982
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
TOPLAM
3,6813216
368,13216
10
3,3131892
331,31892
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
27.06.2024
01.07.2024
28.06.2024
2. Taksit
31.07.2024
02.08.2024
01.08.2024
3. Taksit
29.08.2024
03.09.2024
02.09.2024
4. Taksit
30.09.2024
02.10.2024
01.10.2024
5. Taksit
31.10.2024
04.11.2024
01.11.2024
6. Taksit
29.11.2024
03.12.2024
02.12.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
0
0
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
0
0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYEN ENERJİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
277.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
71.590.481,22
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.172.899.491
1.218.864.450,5
4. Vergiler ( - )
169.306.643
72.719.144,98
5. Net Dönem Kârı
1.122.121.733
1.146.145.305,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.122.121.733
1.146.145.305,52
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
316.300
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.122.438.033
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.021.688.330
0
* Nakit
1.021.688.330
1.021.688.330
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
100.749.703
100.749.703
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
23.707.272,52
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
581.238.490,94
0
0,51
3,681759
368,1759
B Grubu
440.449.839,06
0
0,4
3,681759
368,1759
TOPLAM
1.021.688.330
0
0,91
3,681759
368,1759
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

01.01.2023- 31.12.2023 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 1.122.121.733,00.- TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 1.146.145.305,52.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2023 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Şirket ödenmiş sermayesi olan 277.500.000,00 TL'nin %20'sini oluşturan 55.500.000,00 TLYasal Yedek akçenin 71.590.481,22 TL'sına ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmamasına, net kar'ın 1/11'i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, 100.749.703,00.-TL ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dönem karı olan 1.021.688.330,00 TL'nin ortaklara temettü olarak, altı eşit taksitle dağıtılması, taksit tarihleri ve tutarlarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine;

1.Taksit Teklif Tarihi 27.06.2024 170.281.388,33 TL

2. Taksit Teklif Tarihi 31.07.2024 170.281.388,33 TL

3. Taksit Teklif Tarihi 29.08.2024 170.281.388,33 TL

4. Taksit Teklif Tarihi 30.09.2024 170.281.388,33 TL

5. Taksit Teklif Tarihi 31.10.2024 170.281.388,34 TL

6. Taksit Teklif Tarihi 29.11.2024 170.281.388,34 TL

TOPLAM 1.021.688.330,00 TL

vergi yasalarına göre hazırlanan mali tablolarımıza göre dağıtımdan sonra kalan 23.707.272,52.-TL'nin Olağanüstü yedeklere alınması hususunun Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların bilgisine sunulmasına ve Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.