FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup , 20.05.2024 tarihli ve 11085 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

  

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

  

Saygılarımızla.

  

 
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
15/05/2024
20/05/2024
11085