FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.05.2024
Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat: 1 Bölüm No:11 Sarıyer, 34485 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2024 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Temmuz-Aralık dönemi ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
IDX_Davet ve Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
IDX_SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Bilgilendirme_IDX-2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 22.05.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Haziran 2024 Salı günü saat 10:00'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı da saat 11:30'da İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.